https://academyarte.com/templates/jm_iliya/images/logo-loading.gif

کتاب هنر و ارتباطات بصری

برای بیـان قـدرتمنـد و تاثـیر گـذاری بیشتـر پیام رسانه‌های تصویـری لازم است ابتـدا با نقش المان‌ها و هر یک از اجـزای تصویر در ایجاد ارتباط، اطلاع رسانی و تاثیرگـذاری در القای پیام تصویر به خوبی آشنا گردید...

 

 

از آنجا که عکـس یکی از قدرتـمـدتـریـن رسانه‌های تصویری محسـوب می‌شود عکاسان باید توجه ویـژه‌ای به عناصر موجود در تصویر خود نمایند چرا که حتی کوچکترین جــز می‌تواند با تاثیـری عمیـق و آنی توجه مخاطب را از پیام اصلی تصویر منحرف سازد. 

با آشنایی بیشتـر و بهتـر با هر یک از عناصـر بصری و نقش و قدرت هر یک به تنهایی و همچنین نقش المان‌ها در کنار یکدیگر، می‌توان ضمن متمرکز ساختـن حواس مخاطب به موضوع،‌ ناخودآگاه آنچه را که در ذهـن پدید آورنده اثـر موج می‌زند، در ارایه پیامـی واضح و قدرتمند و صحیح از موضوع به مخاطب القا نمـود.

 

کتاب هنر و ارتباطات بصری نقطه شروعی جهت آشنایی با عناصر بصری و نقش و ارتباط هر یک در جذب مخاطب و القای پیام رسانه می‌باشد. از هنرجویان انتظار می‌رود ضمن آشنایی با نقش هر یک از این عناصـر با استفاده صحیح و بجا از آنها در ارایه پیامـی صحیح و قدرتمنـد بصورت مشخص در رسانه تصویری خود یعنی عکس بکوشند.

 

 

 کتاب هنر و ارتباطات بصری

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی قدیمی

{plusone}

logo-samandehi
بالا